Home » bạn nên biết quản trị tài chính quan trọng như thế nào trong kế toán

bạn nên biết quản trị tài chính quan trọng như thế nào trong kế toán

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một vấn đề mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải đặt ra, với mục đích là làm sao để có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho doanh nghiệp của mình. Nhưng vấn đề mà các doanh nghiệp đặt ra là làm thế nào để có thể quản lý tốt hết nguồn tài chính? Quản trị tài chính như thế nào là hiệu quả? Mọi vấn đề này đều đặt lên vai của những người làm công tác kế toán.

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

Vì vậy yêu cầu phải am hiểu về quản trị tài chính, đây là một chuyên đề rất được chú trọng khi học kế toán, vậy chúng ta cùng tìm hiểu tổng quan về chuyên đề quản trị tài chính đăng được giảng dạy tại trung tâm ....
1. Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Mối quan hệ tài chính doanh nghiệp
- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước ( nộp thuế);
- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể kinh tế khác (đầu vào, đầu ra);
- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các cá nhân;
- Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp ( DN mẹ và DN con, DN với người lao động).

3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp- Đảm bảo đủ vốn cho DN hoạt động và phát triển liên tục: mua hàng, trả lương…
- Huy động nguồn vốn với chi phí thấp nhất (lãi suất và phí): vay ngắn hạn/dài hạn; phát hành cổ phiếu/trái phiếu
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ: đầu tư tốt nhất
- Tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp: tìm điểm mạnh/yếu, lập kế hoạch tài chính, giám sát/hướng dẫn chi tiêu.

4. Các loại hình tổ chức doanh nghiệp
- Doanh nghiệp Nhà nước;
- Công ty cổ phần;
- Công ty THHH: 1 thành viên và 2 thành viên trở lên;
- Công ty hợp danh;
- Doanh nghiệp tư nhân;
- Hợp tác xã;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

5. Thị trường tài chính
- Là nơi diễn ra các giao dịch mua, bán các loại giấy tờ có giá, nơi gặp gỡ các nguồn cung cầu về vốn,
gồm có:
- Thị trường tiền tệ: Thị trường cho vay ngắn hạn, thị trường hối đoái, thị trường liên NH
- Thị trường vốn: Thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng thuê mua, thị trường thế chấp-cầm cố BĐS.

6. Mục tiêu và quyết định Tài Chính Doanh Nghiệp
- Mục tiêu
+ Tối đa hoá lợi nhuận sau thuế
+ Tối đa hoá gi trị tài sản cho chủ sở hữu
+Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp
- Ðể thực hiện mục tiêu. TCDN phải:
+ Quyết định đầu tư: Ngắn hạn hoặc dài hạn
+ Quyết định nguồn tài trợ: Nợ vay và nguồn vốn chủ sở hữu
+ Quyết định phân phối lợi nhuận

Tìm hiểu: ketoandongphong.com

Với khóa học kế toán tại trung tâm .... các bạn có thể được giới thiệu kỹ hơn về tài chính doanh nghiệp và phương pháp quản lý nguồn tài chính một cách hiệu quả nhất. Chỉ trong thời gian học ngắn hạn các bạn có thể hoàn toàn điều chỉnh và kiểm soát nguồn tài chính một cách hợp lý nhất, các bạn có thể xem nội dung kỹ hơn tại website của chúng tôi.  

Tags :

Bài viết Không có nhận xét nào

U-ON